Shorty

Omen

Súng phụ

Tốc độ bắn3.33 viên/giây
Tốc độ chạy5.4 mét/giây
Tốc độ trang bị0.75 giây
Tốc độ thay đạn1.75 giây
Băng đạn2 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-7m7-15m15-50m
Đầu 24166
Người 1283
Chân 10.26.82.55