Phantom Đại Suy Vong

Phantom Đại Suy Vong

Thông tin

Hồi
3
Phản chiếu
Phần
1
2021-07-08
Bộ sưu tập
Battlepass:
Không
Giao kèo:
Không
Giá:
2175Giá gốc

Phantom Đại Suy Vong

swatch
Bậc
2175Giá gốc
Phantom Đại Suy Vong

Phantom Đại Suy Vong

swatch
Bậc
2175Giá gốc
Phantom Đại Suy Vong Cấp 4
(Dạng 1 Ánh Tím)

Phantom Đại Suy Vong Cấp 4 (Dạng 1 Ánh Tím)

swatch
Bậc
2175Giá gốc
Phantom Đại Suy Vong Cấp 4
(Dạng 2 Ánh Đỏ/Vàng)

Phantom Đại Suy Vong Cấp 4 (Dạng 2 Ánh Đỏ/Vàng)

swatch
Bậc
2175Giá gốc
Phantom Đại Suy Vong Cấp 4
(Dạng 3 Ánh Lục)

Phantom Đại Suy Vong Cấp 4 (Dạng 3 Ánh Lục)

Hoạt ảnh

Phantom Đại Suy Vong Cấp 4

Phantom Đại Suy Vong Cấp 3

Phantom Đại Suy Vong

Phantom Đại Suy Vong Cấp 2