Phantom

Omen

Súng Trường

Tốc độ bắn11 viên/giây
Tốc độ chạy5.4 mét/giây
Tốc độ trang bị1 giây
Tốc độ thay đạn2.5 giây
Băng đạn30 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-15m15-30m30-50m
Đầu 156140124
Người 393531
Chân 33.1529.7526.35

Chế độ phụ: Ngắm ads

Ống ngắm: 1,25x
Tốc độ bắn: 90% (9,9 viên/giây)
Tốc độ chạy: 76% (4,1 mét/giây)
Giảm nhẹ giãn hồng tâm và độ giật
Tâm ngắm thể hiện độ giật

Chức năng: Giảm thanh

Đối thủ không thể thấy vệt đạn
Không thể nghe thấy tiếng súng bắn từ khoảng cách 40+ m, trừ khi ở trên đường đạn