Marshal

Omen

Súng bắn tỉa

Tốc độ bắn1.5 viên/giây
Tốc độ chạy5.4 mét/giây
Tốc độ trang bị1.25 giây
Tốc độ thay đạn2.5 giây
Băng đạn5 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-50m
Đầu 202
Người 101
Chân 85.85

Chế độ phụ: Ngắm ads

Ống ngắm: 3,5x
Tốc độ bắn: 80% (1,2 viên/giây)
Tốc độ chạy: 90% (4,9 mét/giây)
Giảm nhẹ giãn hồng tâm và độ giật
Tâm ngắm thể hiện độ giật