Classic

Omen

Súng phụ

Tốc độ bắn6.75 viên/giây
Tốc độ chạy5.7375 mét/giây
Tốc độ trang bị0.75 giây
Tốc độ thay đạn1.75 giây
Băng đạn12 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-30m30-50m
Đầu 7866
Người 2622
Chân 22.118.7

Chế độ phụ: Súng săn

Số mảnh đạn: 3
Tốc độ bắn: 2,22 viên/giây