สัญญา

สัญญาของ Astra

สัญญาของ Breach

สเปรย์ K.O.

ระดับ 1

สัญญาของ Brimstone

สัญญาของ Chamber

สัญญาของ Cypher

สัญญาของ Fade

สัญญาของ Gekko

Gekko

ระดับ 5

บัดดี้ Cruiser

ระดับ 6

สเปรย์ Gekko

ระดับ 7

ERROR

ระดับ 8

Sidekick Shorty

ระดับ 10

สัญญาของ Harbor

สัญญาของ Jett

สัญญาของ KAY/O

สเปรย์ Drained

ระดับ 1

ฉายาบอท

ระดับ 3

KAY/O

ระดับ 5

สเปรย์ KAY/O

ระดับ 7

การ์ด Memory Log

ระดับ 9

FIRE/arm Classic

ระดับ 10

สัญญาของ Killjoy

สัญญาของ Neon

สัญญาของ Omen

สัญญาของ Phoenix

สัญญาของ Raze

Raze

ระดับ 5

สเปรย์ Raze

ระดับ 7

การ์ด Rising up

ระดับ 9

Pistolinha Classic

ระดับ 10

สัญญาของ Reyna

สัญญาของ Sage

สัญญาของ Skye

สัญญาของ Sova

สัญญาของ Viper

สัญญาของ Yoru

อุปกรณ์ของ Clove

สเปรย์ Wee Punk

ระดับ 4

10 radianite point

ระดับ 5

สเปรย์ Clove

ระดับ 7

ฉายาอมตะ

ระดับ 8

Flutter Ghost

ระดับ 10

อุปกรณ์ของ Deadlock

อุปกรณ์ของ Iso

ภาษาของข้อความ