สัญญา

สัญญาของ Astra

Astra

ระดับ 5

บัดดี้ Stardust

ระดับ 6

สเปรย์ Astra

ระดับ 7

Eclipse Ghost

ระดับ 10

สัญญาของ Breach

สัญญาของ Brimstone

สัญญาของ Chamber

สัญญาของ Cypher

สัญญาของ Fade

สัญญาของ Harbor

สัญญาของ Jett

สัญญาของ KAY/O

สเปรย์ Drained

ระดับ 1

ฉายาบอท

ระดับ 3

KAY/O

ระดับ 5

สเปรย์ KAY/O

ระดับ 7

การ์ด Memory Log

ระดับ 9

FIRE/arm Classic

ระดับ 10

สัญญาของ Killjoy

สัญญาของ Neon

สัญญาของ Omen

สัญญาของ Phoenix

สัญญาของ Raze

Raze

ระดับ 5

สเปรย์ Raze

ระดับ 7

การ์ด Rising up

ระดับ 9

Pistolinha Classic

ระดับ 10

สัญญาของ Reyna

สัญญาของ Sage

สัญญาของ Skye

สัญญาของ Sova

สัญญาของ Viper

สัญญาของ Yoru