Sheriff

Omen

Súng phụ

Tốc độ bắn4 viên/giây
Tốc độ chạy5.4 mét/giây
Tốc độ trang bị1 giây
Tốc độ thay đạn2.25 giây
Băng đạn6 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-30m30-50m
Đầu 159.5145
Người 5550
Chân 46.7542.5