Operator

Omen

Súng bắn tỉa

Tốc độ bắn0.6 viên/giây
Tốc độ chạy5.13 mét/giây
Tốc độ trang bị1.5 giây
Tốc độ thay đạn3.7 giây
Băng đạn5 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-50m
Đầu 255
Người 150
Chân 120

Chế độ phụ: Ngắm ads

Ống ngắm: 2,5x
Tốc độ bắn: 125% (0,75 viên/giây)
Tốc độ chạy: 76% (3,9 mét/giây)
Giảm nhẹ giãn hồng tâm và độ giật
Tâm ngắm thể hiện độ giật

Chức năng: Ngắm đôi

Có thể thay đổi giữa ống ngắm 2.5x và 5.0x