Odin

Omen

Vũ Khí Hạng Nặng

Tốc độ bắn12 viên/giây
Tốc độ chạy5.13 mét/giây
Tốc độ trang bị1.25 giây
Tốc độ thay đạn5 giây
Băng đạn100 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-30m30-50m
Đầu 9577.5
Người 3831
Chân 32.326.35

Chế độ phụ: Ngắm ads

Ống ngắm: 1,15x
Tốc độ bắn: 130% (15,6 viên/giây)
Tốc độ chạy: 76% (3,9 mét/giây)
Giảm nhẹ giãn hồng tâm và độ giật
Tâm ngắm thể hiện độ giật

Chức năng: Tăng tốc độ bắn

Tốc độ bắn tăng dần theo thời gian