Judge

Omen

Shotgun

Tốc độ bắn3.5 viên/giây
Tốc độ chạy5.0625 mét/giây
Tốc độ trang bị1 giây
Tốc độ thay đạn2.2 giây
Băng đạn7 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-10m10-15m15-50m
Đầu 342014
Người 17107
Chân 14.458.55.95