Frenzy

Omen

Súng phụ

Tốc độ bắn10 viên/giây
Tốc độ chạy5.7375 mét/giây
Tốc độ trang bị1 giây
Tốc độ thay đạn1.5 giây
Băng đạn13 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-20m20-50m
Đầu 7863
Người 2621
Chân 22.117.85