Bucky Xung Điện

Bucky Xung Điện

Thông tin

Hồi
1
Bùng cháy
Phần
3
2020-10-13
Battlepass:
Được
Bậc:
10
Giao kèo:
Không

Bucky Xung Điện

swatch
Bucky Xung Điện

Bucky Xung Điện

swatch
Bucky Xung Điện Cấp 2
(Dạng 1 Ánh Đen)

Bucky Xung Điện Cấp 2 (Dạng 1 Ánh Đen)

swatch
Bucky Xung Điện Cấp 3
(Dạng 2 Ánh Vàng)

Bucky Xung Điện Cấp 3 (Dạng 2 Ánh Vàng)

swatch
Bucky Xung Điện Cấp 4
(Dạng 3 Ánh Lam)

Bucky Xung Điện Cấp 4 (Dạng 3 Ánh Lam)