Ares

Omen

Vũ Khí Hạng Nặng

Tốc độ bắn13 viên/giây
Tốc độ chạy5.13 mét/giây
Tốc độ trang bị1.25 giây
Tốc độ thay đạn3.25 giây
Băng đạn50 viên

Sát thương

Khoảng cách 0-30m30-50m
Đầu 7267.2
Người 3028
Chân 25.523.8

Chế độ phụ: Ngắm ads

Ống ngắm: 1,15x
Tốc độ bắn: 100% (13 viên/giây)
Tốc độ chạy: 76% (3,9 mét/giây)
Giảm nhẹ giãn hồng tâm và độ giật
Tâm ngắm thể hiện độ giật