Hình Phun Sơn Quẩy Lên Nào Rudy

Hình Phun Sơn Quẩy Lên Nào Rudy

Thông tin

Hồi
3
Phản chiếu
Phần
3
2021-11-02
Battlepass:
Bậc:
43
Giao kèo:
Không
Hình Phun Sơn Quẩy Lên Nào Rudy gif
Hình Phun Sơn Quẩy Lên Nào Rudy
Hình Phun Sơn Quẩy Lên Nào Rudy

Khác

Hình Phun Sơn Quẩy Lên Nào Rudy

Hình Phun Sơn Quẩy Lên Nào Rudy là Sprays có thể sử dụng trong Valorant. Sprays được thêm vào 2021-11-02, thuộc act 3 của tập 3 (Phản chiếu). Sản phẩm có thể được nhận trong Battlepass của mùa giải chỉ định (PHẢN CHIẾU: PHẦN 3 Cấp 43). Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ Contracts nào. Không thể mua bằng tiền trong trò chơi.