Hình Phun Sơn Không Đâu

Hình Phun Sơn Không Đâu

Thông tin

Hồi
2
Trận thế
Phần
2
2021-03-02
Battlepass:
Bậc:
28
Giao kèo:
Không
Hình Phun Sơn Không Đâu
Hình Phun Sơn Không Đâu

Khác

Hình Phun Sơn Không Đâu

Hình Phun Sơn Không Đâu là Sprays có thể sử dụng trong Valorant. Sprays được thêm vào 2021-03-02, thuộc act 2 của tập 2 (Trận thế). Sản phẩm có thể được nhận trong Battlepass của mùa giải chỉ định (TRẬN THẾ: PHẦN 2 Cấp 28). Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ Contracts nào. Không thể mua bằng tiền trong trò chơi.