Hình Phun Sơn Corgi Thám Hiểm

Hình Phun Sơn Corgi Thám Hiểm

Thông tin

Hồi
1
Bùng cháy
Phần
1
2020-06-01
Battlepass:
Bậc:
6
Giao kèo:
Không
Hình Phun Sơn Corgi Thám Hiểm
Hình Phun Sơn Corgi Thám Hiểm

Khác

Hình Phun Sơn Corgi Thám Hiểm

Hình Phun Sơn Corgi Thám Hiểm là Sprays có thể sử dụng trong Valorant. Sprays được thêm vào 2020-06-01, thuộc act 1 của tập 1 (Bùng cháy). Sản phẩm có thể được nhận trong Battlepass của mùa giải chỉ định (BÙNG CHÁY: PHẦN 1 Cấp 6). Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ Contracts nào. Không thể mua bằng tiền trong trò chơi.