Hình Phun Sơn Biến Số Vô Định

Hình Phun Sơn Biến Số Vô Định

Thông tin

Hồi
3
Phản chiếu
Phần
2
2021-09-08
Battlepass:
Bậc:
46
Giao kèo:
Không
Hình Phun Sơn Biến Số Vô Định gif
Hình Phun Sơn Biến Số Vô Định
Hình Phun Sơn Biến Số Vô Định

Khác

Hình Phun Sơn Biến Số Vô Định

Hình Phun Sơn Biến Số Vô Định là Sprays có thể sử dụng trong Valorant. Sprays được thêm vào 2021-09-08, thuộc act 2 của tập 3 (Phản chiếu). Sản phẩm có thể được nhận trong Battlepass của mùa giải chỉ định (PHẢN CHIẾU: PHẦN 2 Cấp 46). Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ Contracts nào. Không thể mua bằng tiền trong trò chơi.