Hình Phun Sơn Bi Hài Kịch

Hình Phun Sơn Bi Hài Kịch

Thông tin

Hồi
2
Trận thế
Phần
3
2021-04-27
Battlepass:
Bậc:
40
Giao kèo:
Không
Hình Phun Sơn Bi Hài Kịch gif
Hình Phun Sơn Bi Hài Kịch
Hình Phun Sơn Bi Hài Kịch

Khác

Hình Phun Sơn Bi Hài Kịch

Hình Phun Sơn Bi Hài Kịch là Sprays có thể sử dụng trong Valorant. Sprays được thêm vào 2021-04-27, thuộc act 3 của tập 2 (Trận thế). Sản phẩm có thể được nhận trong Battlepass của mùa giải chỉ định (TRẬN THẾ: PHẦN 3 Cấp 40). Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ Contracts nào. Không thể mua bằng tiền trong trò chơi.