Hoang Tàn

Bộ sưu tập Hoang Tàn

Thông tin

Hồi
2
Trận thế
Phần
3
2021-04-27
Battlepass:
Không
Giá trọn gói:
7100Giá gốc
Hoang Tàn

Bộ sưu tập Hoang Tàn

Bậc
3550Giá gốc

Dao Găm Nghi Thức Hoang Tàn

Miễn phí khi mua theo gói
325Giá gốc

Hình Phun Sơn Hoang Tàn

Miễn phí khi mua theo gói
375Giá gốc

Thẻ Hoang Tàn

Miễn phí khi mua theo gói
475Giá gốc

Phụ Kiện Hoang Tàn

Miễn phí khi mua theo gói