Phụ Kiện Quyết Định Theo Số Đông

Phụ Kiện Quyết Định Theo Số Đông

Thông tin

Hồi
1
Bùng cháy
Phần
2
2020-08-04
Battlepass:
Bậc:
2
Giao kèo:
Không

Phụ Kiện Quyết Định Theo Số Đông

Phụ Kiện Quyết Định Theo Số Đông là Buddy có thể sử dụng trong Valorant. Buddy này được thêm vào 2020-08-04 thuộc act 2 của episode 1 (Bùng cháy). Món đồ này có thể được nhận trong Battlepass của mùa giải đó ( BÙNG CHÁY: PHẦN 2 Cấp 2). Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ hợp đồng nào. Nó không thể mua bằng tiền trong trò chơi.