Phụ Kiện Đại Suy Vong

Phụ Kiện Đại Suy Vong

Thông tin

Hồi
1
Bùng cháy
Phần
3
2020-10-13
Bộ sưu tập
Battlepass:
Không
Giao kèo:
Không
Giá:
475Giá gốc

Phụ Kiện Đại Suy Vong

Phụ Kiện Đại Suy Vong là Buddy có thể sử dụng trong Valorant. Buddy này được thêm vào 2020-10-13 thuộc act 3 của episode 1 (Bùng cháy). Món đồ này không có trong Battlepass. Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ hợp đồng nào. Bạn có thể mua nó trong cửa hàng với giá 475 vp. Món đồ này là một phần của bộ sưu tập Đại Suy Vong.