Phụ Kiện Kẻ Canh Gác Tàn Tích

Phụ Kiện Kẻ Canh Gác Tàn Tích

Thông tin

Hồi
1
Bùng cháy
Phần
3
2020-10-13
Battlepass:
Bậc:
44
Giao kèo:
Không

Phụ Kiện Kẻ Canh Gác Tàn Tích

Phụ Kiện Kẻ Canh Gác Tàn Tích là Buddy có thể sử dụng trong Valorant. Buddy này được thêm vào 2020-10-13 thuộc act 3 của episode 1 (Bùng cháy). Món đồ này có thể được nhận trong Battlepass của mùa giải đó ( BÙNG CHÁY: PHẦN 3 Cấp 44). Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ hợp đồng nào. Nó không thể mua bằng tiền trong trò chơi.