Phụ Kiện Netter Treter

Phụ Kiện Netter Treter

Thông tin

Hồi
1
Bùng cháy
Phần
2
2020-09-18
Battlepass:
Không
Giao kèo:
Không
* Prime Gaming Drops 09.2020

Phụ Kiện Netter Treter

Phụ Kiện Netter Treter là Buddy có thể sử dụng trong Valorant. Buddy này được thêm vào 2020-09-18 thuộc act 2 của episode 1 (Bùng cháy). Món đồ này không có trong Battlepass. Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ hợp đồng nào. Nó không thể mua bằng tiền trong trò chơi.