Hồi 2: Phụ Kiện Bạch Kim

Hồi 2: Phụ Kiện Bạch Kim

Thông tin

Hồi
3
Phản chiếu
Phần
1
2021-06-22
Battlepass:
Không
Giao kèo:
Không
Giá:
475Giá gốc

Hồi 2: Phụ Kiện Bạch Kim

Hồi 2: Phụ Kiện Bạch Kim là Buddy có thể sử dụng trong Valorant. Buddy này được thêm vào 2021-06-22 thuộc act 1 của episode 3 (Phản chiếu). Món đồ này không có trong Battlepass. Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ hợp đồng nào. Bạn có thể mua nó trong cửa hàng với giá 475 vp.