Phụ Kiện Xu Hồi 3 // 1

Phụ Kiện Xu Hồi 3 // 1

Thông tin

Hồi
3
Phản chiếu
Phần
1
2021-06-22
Battlepass:
Bậc:
10
Giao kèo:
Không

Phụ Kiện Xu Hồi 3 // 1

Phụ Kiện Xu Hồi 3 // 1 là Buddy có thể sử dụng trong Valorant. Buddy này được thêm vào 2021-06-22 thuộc act 1 của episode 3 (Phản chiếu). Món đồ này có thể được nhận trong Battlepass của mùa giải đó ( PHẢN CHIẾU: PHẦN 1 Cấp 10). Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ hợp đồng nào. Nó không thể mua bằng tiền trong trò chơi.