Phụ Kiện Xu Hồi 2 // 1

Phụ Kiện Xu Hồi 2 // 1

Thông tin

Hồi
2
Trận thế
Phần
1
2021-01-12
Battlepass:
Bậc:
10
Giao kèo:
Không

Phụ Kiện Xu Hồi 2 // 1

Phụ Kiện Xu Hồi 2 // 1 là Buddy có thể sử dụng trong Valorant. Buddy này được thêm vào 2021-01-12 thuộc act 1 của episode 2 (Trận thế). Món đồ này có thể được nhận trong Battlepass của mùa giải đó ( TRẬN THẾ: PHẦN 1 Cấp 10). Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ hợp đồng nào. Nó không thể mua bằng tiền trong trò chơi.