Phụ Kiện Xu Hồi 1 // 1

Phụ Kiện Xu Hồi 1 // 1

Thông tin

Hồi
1
Bùng cháy
Phần
1
2020-06-01
Battlepass:
Bậc:
10
Giao kèo:
Không

Phụ Kiện Xu Hồi 1 // 1

Phụ Kiện Xu Hồi 1 // 1 là Buddy có thể sử dụng trong Valorant. Buddy này được thêm vào 2020-06-01 thuộc act 1 của episode 1 (Bùng cháy). Món đồ này có thể được nhận trong Battlepass của mùa giải đó ( BÙNG CHÁY: PHẦN 1 Cấp 10). Đây không phải là phần thưởng trong bất kỳ hợp đồng nào. Nó không thể mua bằng tiền trong trò chơi.